Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Jablečná bábovka- (premiera)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
78
Solve puzzle
63 pieces
78 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

VVV46

S radosti tě uvítam a i kávu uvařím.☺♥☺

judiths

Chocolate cake look so good, will have a slice with an apple please.

VVV46

Kávu i babovku bych ti ráda dala jen kdybys mě navštívila i přespat bys kde měla.A jak to děláš s Julinkou když seš hodně v práci nebereš si jí sebou.To asi nejde.Měj se dobře a opatruj se.Zdraví tě Vlasta...

dobrajaneckova

Nestíhám, jsem v jednom kole, pořád v práci (záskoky)! Ale zdá se, že teď jsem k tobě přišla v pravý čas! Můžu poprosit ještě o kafíčko?
Jablíčka i bábovka vypadají skvostně!!!

Why this advertisement?