Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

pavinec horský

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
80
Solve puzzle
12 pieces
80 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Pavinec horský (Jasione montana)
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Paní Ello, já jsem o něm taky neslyšela. Objednávala jsem si floxy a tenhle mi padl do oka. Mějte se hezký teď už asi večer

EvaLen

Dobruš to jsem si objednala před třemi lety, moc se mi líbil a líbí, je pělný i po odkvětu

lyella

O pavinci horském jsem neslyšela, ale to nic neznamená, pro mne většina názvů zde jsou čínskou vesnicí. Ale kvítek je pěkný a když úplně rozkvete, bude to nádherná bleděmodrá kuička, co se mi moc líbí. Ale zajímá mě také: je to chroust, nebo něco jiného. Na chrousta jak si já pamatuji z mládí, je docela malý, ale také může být ještě mladý. Tak nevím. Přeji krásný den. Ella

dobrajaneckova

No toto! Kam ty na ty ,,špeky" chodíš Evi. Kdybys mi řekla, že je to chrastavec, věřila bych ti to.

EvaLen

Shirleyavalentine Thank you, it's a good time. Thank you for your time, visit and comment. ☺

26 seconds-- my time-- knocked someone off the leaderboard – – wasn't trying to – it's only 12 pieces– – Fun puzzle – – I like the flower but not the bug--thank you!

Why this advertisement?