Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

KYTIČKA...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
49
83
Solve puzzle
49 pieces
83 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Image copyright :Facebook
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. perleblanche1:43
  2. Malta1:52
  3. marunka2771:54
  4. viuser2:21
  5. 4wings52:41
  6. Pekaji2:46
  7. 1sazava2:59
  8. ElizabethAnn2:59
  9. Polka23:10
  10. lydiatwo3:11

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Voňavá kytička ;o)))

VVV46

Všem děkuji za komentáře a taky jsem je mněla kdysi v zahrádce a Jarčo nám ve fabrice k MD6 dávali jeden karafiat asi byli levnější☺☺☺

Such a lovely time of year. Our freesias have just finished blooming.

Vlastičko,někdy jsme dostávaly k MDŽ i frézie,vydrží dlouho a krásně voní.Mám je stále ráda stejně jako karafiáty...Jdu skládat Jarka

lyella

Vlastičko, děkuji za nádhernou kytičku, jsem moc ráda, že je tady, mohla jsem ji vidět a skládat. V této ještě hraniční podzimní době nádherně potěší už odešlým létem. Ale nesmíme být smutné, přijde další. Srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?