Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hrad Kost

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
66
Solve puzzle
48 pieces
66 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Je ukrytý v údolí

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lachmanova52

Ello, hrad Kost je vystavěn na skalním ostrohu, kde se protínají tři údolí Plakánek, Prokopské a Turnovské.zachovaly se tu dva ze tří rybníků Černý a Bílý, ty jej kdysi chránily před nepřáteli. Hrad zdáli není vidět, spatříš ho až když přijedeš blíž. Zdraví Maru.

lyella

A já jsem dlouho myslela, že je na kopečku. Musím svou představu trošku poopravit. Děkuji za krásný obrázek, majitel si dovedl vybrat místo. I když tenkrát, když to stavěli, bylo okolí úplně jiné. Díky za krásný obrázek a srdečně zdravím, Ella