Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Podzim

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
60
66
Solve puzzle
60 pieces
66 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Dám na tebe, návštěvu u tebe zatím odkládám :-)) Hezké odpoledne.

Mladipryc

Delissa, všechny návštěvy v nynější době jsou teď přísně zakázané !!!
Přeji hezké odpoledne.

Já myslela sebe :-))

Mladipryc

Ale i s tou vojnou..

Jak že jsi to říkal ? Návštěva starého kamaráda z vojny ? :-)) Tak něco podobného, ale bez té vojny... :-))

Mladipryc

Máš hezký dům, velkou výhodu má, že se nemusí mýt okna.
Příjemný večer.

Why this advertisement?