Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Les Království

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
130
64
Solve puzzle
130 pieces
64 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. exploderator7:57
  2. jiha659:19
  3. tmavovlaska10:01
  4. Otylka11:33
  5. bgbull11:34
  6. zorka11:39
  7. Apolena11:48
  8. martin5314:26
  9. sam11114:47
  10. Takometa15:40

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Děkuji Otylko za vysvětlení.... a přeji příjemně strávený den - dnes máme mít 39°C!!

Otylka

Byli jsme na safari a zajeli se na ni podívat, je to asi 6 km ode Dvora Králové nad Labem v Bílé Třemešné.

Acnel

Otylko, že jsem tak smělá - kde stojí tato přehrada? Dříve se stavěly navzájem podobné přehrady právě s těmi stavbami na mostě... děkuji

Why this advertisement?