Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

čekáme na krmení - We are waiting for food

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
10
142
Solve puzzle
10 pieces
142 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Jarko zřejmě se dívají za kterým oknem tě najdou a pak zaklepou.

JAJA48

Stando, to je určitě pravda. U mě sýkorky klepou na okno. Je zajímavé, že krmítko mám na okně v kuchyni a ony klepou zobáčkem na okno u jídelny, asi vědí, že v kuchyni zrovna nejsem.

Opravdu to tak vypadá, že čekají... :o)))

st51

Dobro to jsme přijeli na zahradu a tito ptáci (Čížci) seděli na vrchu střešně a asi tři metry pod nimi bylo zpola vyzobané zavěšené krmítko - vypadalo to, že čekají na doplnění.

dobrajaneckova

Stando to je ohromné! Ta jsi nejlepší ptačí paparazzi na Jigidi!!!

st51

Dostali plné krmítko slunečnice s drcenými ořechy.
They got a feeder full of sunflower with crushed nuts.

Dilubreuer

Poor fellas!

Why this advertisement?