Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Smíchocvik Top Gun

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
16
Solve puzzle
48 pieces
16 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Stáváme se nadzvukovou stíhačkou, z rukou si uděláme písmeno B ze znakové abecedy, ruce potom otočené přiložíme k očím. A pomalu běžíme a vydáváme ha- ha- ha- ha-ha. Jdeme s tělem na nahoru a dolů. Druhá verze: Sedíme v tureckém sedu a stáváme se pilotem nadzvukové stíhačky.

Více o smíchocvicích a józe smíchu se dočtete zde: http://vladimirpalecek-jogasmichu.cz
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. fishingtime2:29
  2. jdflack5:11
  3. VladimirPalecek7:02
  4. rrooney378:35

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?