Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Bílá skála

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
14
Solve puzzle
63 pieces
14 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Najdete ji 2km jihozápadně od Křižánek a své neopakovatelné kouzlo má především pro amatérské i profesionální ornitology. Až do roku 1957 byla domovem sokola stěhovavého a dodnes je vyhledávána jako nocoviště a potencionální hnízdiště v chráněné krajinné oblasti se rozšiřujícího krkavce velkého. V nočních hodinách je tu zase slyšet houkání sýců rousných a puštíků obecných, ve dne hlasité ťukání datla černého.

Okolní lesy jsou převážně smrkové s mírným zastoupením buku. Porost na skále samotné tvoří kromě smrku také bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Z rostlin tu najdete především mechy, lišejníky, traviny a kapradiny, ale také borůvky, šťavel kyselý a brusinky.

Proč dostala tato skála jméno Bílá, to je pro většinu příchozích záhadou. Ti znalejší tvrdí, že název skalního útvaru byl odvozen od zbarvení, které jí dávají dopadající paprsky jižního slunce.

K Bílé skále lze dojít po modře značené turistické značce, která pak dále pokračuje k nejvyššímu vrcholu Žďárských vrchů, k Devíti skalám. Horolezecká činnost je zde alespoň omezeně povolena a to na vyznačených úsecích od 1. července do 31. prosince. Žádné velké výhledy z vrcholu ale očekávat nelze, neboť tento skalní útvar je zcela zakryt okolním lesem.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. lorispuzzles3:14
  2. MIROSLAVA514:29
  3. sazava14:39
  4. JanekHK6:53
  5. mister_dolfy7:51
  6. Superbaz9:49

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?
  • Are you looking to change your password?

    It’s always a good idea to consider if you need to change your passwords on the different services you use. We have created a guide for you on how you can change your password on Jigidi.