Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Skanzen Veselý kopec, CR

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
79
Solve puzzle
30 pieces
79 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Na původním místě v historické obci Veselý Kopec stojí soukromá zemědělská usedlost. Náleží k nejstarším usedlostem v oblasti Železných hor. Z pavlače přístupné komory nad chlévy sloužily k sušení a skladování chmele pěstovaného zde pro potřeby pivovaru v sousední obci Dřevíkov.
Na hospodářskou část navazuje stavba roubené stodoly krytá došky.
Na dvoře zemědělské usedlosti stojí holubník sloupové konstrukce.
The original location in the historic village of Vesely Kopec is worth private farm. It belongs to the oldest homesteads in the Iron Mountains. From the gallery accessible chambers above the stables served to drying and storage of of hops grown here for the needs of of the brewery in the neighboring village Dřevíkov.
On the economic part is followed by the building timbered barns covered with thatch.
In the courtyard farmhouse is worth dovecote pillared construction.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. willd0:50
  2. marunka2770:54
  3. racoon0:57
  4. jargabriel0:58
  5. JAJA481:00
  6. JUNKMAN1:01
  7. RobMuijt1:03
  8. jaj1:05
  9. wizardjt1:15
  10. Haninka1:17

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

JAJA48

Stando díky.

JAJA48

Jane, díky. Zdravím Jarka

JAJA48

Dobro, šikovní byli.

st51

Pěkné.

Velice pekny statek Jarko.
Zdravi Jan..

dobrajaneckova

Pěkné střechy Jáji. Krásná ukázka umu šikovných rukou našich předků!

Why this advertisement?