Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

School time ♥

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
70
468
Solve puzzle
70 pieces
468 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

School Time (ca.1874) by American landscape painter and printmaker, Winslow Homer (1836 - 1910).
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Lotsof children started the school year in one-room school houses.

Každý říká, že je škola základ života.
Je to doba, než-li se z ní člověk vymotá.
A když konečně z vyjde,
přijde na něj slabá chvíle,
v níž se vrací stále zpět,
do těch nejkrásnějších let...

...kdy za školou, za školou rostly akáty,
nikdo tam nechodil, jenom já a ty.
Za školou, ta školou stála lavička
a na ní jsme poznali, co je h.....a.

Naše třídní písnička z devítiletky.
Nevím, kdo složil melodii, nevím, kdo ji otextoval, ale zpívali jsme ji moc rádi a často při ní vzpomínali na naši školu, základ života.

Why this advertisement?