Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Pavilon Vojtěška v Břevnovské klášterní zahradě

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
58
Solve puzzle
30 pieces
58 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Od Lenky

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

vala88

Děkuji moc, Dáši :)

Díky za krásný snímek ♥♥♥

vala88

Děkujeme Elli, stojí za to procházka po Markétě :)

lyella

Vůbec jsem nevěděla, že ta zahrada je tak velká. Ale neměla jsem čas to prozkoumávat. Pravda je, že jsem šla od hlavního vchodu do kostela doleva a byla jsem překvapena, jak je to dlouhé. Ale myslela jsem, že se dovnitř nesmí. Věčná škoda. Děkuji mockrát Lence za fotografování a Vám za puzzlíky a obě srdečně zdravím, Ella