Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

rododendron

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
35
Solve puzzle
12 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Spodní listy má chudák žluté
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Dobruš už se letím mrknout, ten tvůj bude jistě výraznější

dobrajaneckova

Evi dnes jsem dávala taky bílý rodo, sestřin. Ale na rozdíl od tvého - má pihy červené. :-)

EvaLen

Já myslím, že je to důsledek sucha. I když zalévím, tak je to asi málo, schází spodní voda, i když teď zapršelo víc, je to vlastně jen dvoucentimetrová vrstva, níž je sucho suchoucí. Mám dost stromů na zahradě, a každému se snažím něco dát, ale ve finále je to málo.

davitai

Evi, kvete Ti krásně a možná se ty listy ještě vzpamatují po tom dešti. Nebo myslíš, že jsou žluté z jiného důvodu?

Why this advertisement?