Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Mládí

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
25
42
Solve puzzle
25 pieces
42 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Foto: Josef Poláček

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

sthajkova

Letos jsou takové nečekané změny počasí a i místní....my dopadli dobře--jen ve sklepě,kde nic není--pozdrav.

verka

Milá Stáničko, my máme vodu ve sklepě (máme bazén)..zahrada včera opět plavala...a mladí vylíhli ptáčci mě brali u srdce jak byli ubožátka promočeni a máme jich tu dost...dnes konečně vylezlo slunce. Tak snad "sluníčkový" den. Věrka***

sthajkova

Jaro a mládí---pozdrav --prší od včera---snad přestane--nejdříve sucho...a teď záplavy..