Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Střelecký dům , Krnov - Česká republika /Slezsko /

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
70
51
Solve puzzle
70 pieces
51 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Byl postaven r.1907 - 1908, architekt Leopold Bauer
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. jdoing3:26
  2. mcsato4:39
  3. Christine_Ga4:56
  4. dogs24:57
  5. Lili385:20
  6. ints5:34
  7. czdragon5:36
  8. anaj575:46
  9. gurra5:48
  10. kadho6:17

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Lili38

Ano jsme pyšní na takovou slavnou osobnost, v Krnově má ještě mnoho jiných staveb.

alkas2

Právě čtu, že slavíte 150 let od narození slavného architekta Leopolda Bauera, rodáka vašeho Krnova. Úžasné stavby, úžasné památky! 💐

Why this advertisement?