Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kruispunt

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
387
Solve puzzle
80 pieces
387 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. tpalomak3:29
  2. GDfckya3:36
  3. Lou9023:51
  4. Kuanna3:52
  5. MsEngineer3:53
  6. sofiav3:55
  7. Cthill4:04
  8. jaina4:05
  9. rompecabezas4:11
  10. MsCPA4:12

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

soydebr

Ja meisjes, dat middelste is gemaakt door layers. Vroeger hadden we het over luiers, Maddie kan zich zeker wel herinneren. Ik heb het een tijd niet meer gedaan, de laatste tijd probeer ik het weer!!!:-)))))
Maar bedankt, dat julle het mooi vinden!!! Ook bij de sterren heb ik het gebruikt...

AnneM57

Vind ik ook, dat rondje in de midden ligt ook weer zo verdiept net als bij dat sterretje, erg leuk;-))))

maddiekids

Sonja, deze is geweldig !!! Wordt een knaller, denkik ..

Why this advertisement?