Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hvozdík bradatý

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
36
62
Solve puzzle
36 pieces
62 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Na mé zahrádce
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Díky Elli, mám jich plnou zahrádku, ale už pomalu odkvétají. Mám nasazené nové sazeničky, zase za rok pokvetou. Marie

lyella

Další krásný obrázek, děkuji mockrát, mám moc ráda hvozdíky.

Voní pěkně Taisi. Hezký večer. Marie

davitai

To musí být vůně! A mají pěknou barvu!

Dobruško, já jsem dostala sazeničky od kamarádky, jsou většinou různé odstíny od červené až po fialovou. Světlé žádné nemám. Marie

dobrajaneckova

Maruško a máš jen tuto jednu barvu? Mně se vysemeňují a barvy si mění všech odstínech bílé, růžové a červené.

Why this advertisement?