Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Nieuwpoort vaargeul

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
29
Solve puzzle
48 pieces
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

De zwaan stoort zich niet aan de baggerwerken in de vaargeul.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

BERNINE

Hehety het is genomen aan de vaargeul bij heel laag water

BERNINE

Dank u wel Jaklien.

BERNINE

Inderdaad Lia.

BERNINE

Dank u wel Raaike.

hehety

Ze slaat er totaal geen acht op. Dat water lijkt mij niet erg diep gezien het lijkt dat de zwaan gewoon ergens op staat en wat op een vermolmde peiler lijkt uitsteekt. :-))

Jaklien

Een roestig bootje en een vlekkeloze, sierlijke zwaan: de tegenstellingen kunnen niet groter zijn.
Mooi shot Bernine!

Lia

Tja, ze bewijst dat je je niet overal druk om moet maken!!

en dat ze het druk genoeg heeft met zich zelf!!

Raaike

Mooi rustige foto. :-))) ♥