Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hrubá Skála - Czech Republic

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
91
26
Solve puzzle
91 pieces
26 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Mladipryc9:44
  2. 1sazava10:07
  3. DelissaD10:50
  4. ImOldEd11:03
  5. Iveta44912:59
  6. ejka15:23

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mladipryc

Málo platný, ty ženský mají vždycky pravdu !!!
Hezkou neděli.

Klidně napiš, bábovičky na písečku se mohou dělat v každém věku :-) Přeji klidné odpoledne.

Mladipryc

Rád bych napsal, že si na Tebe pamatuji, když jsme tam do okolí
jezdili na "čundry", ale v té době ty jsi si dělala bábovičky na písečku
a tak to napsat nemůžu.
Krásný víkend.

Díky za obrázek, ráda bych se tam zase vrátila a připomenula si doby mládí... ;-- M.

Why this advertisement?