Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Neratov

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108
35
Solve puzzle
108 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Peggy347:29
  2. Florrie88:19
  3. die_rubis9:57
  4. AlePe10:30
  5. Otylka10:45
  6. Anidalai11:22
  7. czdragon11:29
  8. musicelephant11:31
  9. Apolena11:35
  10. vera1211:50

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Otylka

Alenko věřím, že se Ti podaří se sem podívat, měj se hezky!!!

AlePe

Děkuji za zprávičku, příjmi srdečný pozdrav. Snad se mi to ještě někdy podaří. Moc bych ráda.

Otylka

Alenko, tenhle kostel je zajímavý tím, že má skleněnou střechu. Je odtud nedaleko v Orlických horách, tak až zase přijedeš do těchto končin, naplánuj si tam výlet, určitě nebudeš litovat. Měj se hezky, J.

AlePe

V kopci a u lesa, zvláštní

Otylka_jr

Kostel to je ; )

Otylka

To není chaloupka.

Why this advertisement?