Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Lesní jahůdky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
30
Solve puzzle
15 pieces
30 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

ondrejkovaeva

:-)

introvertka

Já bych je na zahradě brala, pořád jsou lepší, než jiný, úporný plevel a máte co zobat. :)

evamilada1944

Přesně tak, byla jsem jen na zahradě. Rostou si kde chtějí. Nejprve jsem se snažila je zcivilizovat, ale ony si fakt rostou, kde chtějí a je jich stále víc a víc.

introvertka

Lesní jahůdky mají nejlepší chuť a vůni, žádné jiné a kdovíjak šlechtěné jahody se jim chuťově nevyrovnají. Evi byla jste v lese, nebo vám ta dobrota roste na zahradě někde kolem smrku?

Why this advertisement?