Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Za obchodem / Behind a shop

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
20
Solve puzzle
63 pieces
20 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. stephanie993:31
  2. NiniZ3:42
  3. Skarvada3:45
  4. conrad4:21
  5. Horn4:59
  6. 1sazava5:29
  7. Annamae8015:46
  8. weinprc9:53

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

To je smutné Elli, chápu Tě, také by mi to bylo moc líto. Hezký víkend. Marie

lyella

Maruško, Jarko - dnes jsem šla kolem a všechny květy jsou uřezané. Skoro jsem brečela. Ještě že jsem to stihla vyfotit. Děkuji za návštěvu a hezká slova a srdečně zdravím, Ella

Díky za krásný obrázek,jdu skládat.))Jarka

lyella

Maruško, děkuji a dobrou noc, Ella

Hezký snímek Elli, je dobře, že jsou ve městech taková pěkná místa. Dnes už dobrou noc. Marie

Why this advertisement?