Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

" De gevleugelde stad " Ieper.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
42
38
Solve puzzle
42 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

BERNINE

Hehety , het waren twee dames vol spierkracht.

hehety

Inderdaad, Lia. Bij de vorige puzzel waarbij op een puzzelstukje alleen de hand en het hoofd zichtbaar was dacht ik ook, in de gauwigheid dat de hand het hoofd droeg. ;)
Je moet hier toch wel sterke nekspieren voor hebben. :-))

BERNINE

Ja, zou wel eens kunnen Lia.

Lia

Dit is met recht een 'close up'.
Ben benieuwd of er reacties komen van mensen die de vorige foto niet gezien hebben,
maar deze wel en zich afvragen wat hier g ebeurt!