Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Baby kievit gered en aan mama terug gegeven

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
35
Solve puzzle
48 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. schutkleur2:15
  2. adupais2:27
  3. heritage2:28
  4. puzzeljac2:54
  5. Bavaria3:03
  6. Brockley3:04
  7. coventrycv53:17
  8. cbmuller3:20
  9. onejaw3:58
  10. Oldhag4:14

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Impie

Geweldig Adriana...in feite is dit kleintje tot 2 keer toe aan de dood ontsnapt....de eerste keer dat ze zijn eitje niet hebben gevonden en geraapt voor het Koningshuis (achterlijke gewoonte) en nu door jullie!☺☺☺

A3ana

Ja Ank gelukkig wel--toch uniek hoor zo,n klein vogeltje van de weg grissen en te kunnen fotograveren...Thanks donnebrook

Brockley

Great picture.

puzzeljac

Ah goed zo. Dan is de family weer gelukkig bij elkaar☺

A3ana

Mijn man zag hem op de weg lopen en 3 anderen in de berm en ik zag een hoop ouders in de lucht krijsen dus. probleem opgelost maar wel eerst een foto maken hahaha.

schutkleur

Wat schattig!! En jij meteen weer je goede daad voor vandaag gedaan!!☺☺
`k Zie hier ook regelmatig kivieten, en hoor ze nog veel vaker☺

Why this advertisement?