Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Gočárův pavilon

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
59 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Lázně Bohdaneč, Česká republika
Josef Gočár se narodil v roce 1880 v Semíně do katolické rodiny pivovarského sládka Aloise Gočára[p 1] a manželky Anny, rozené Hüttlové.[1] V roce 1891 se rodina přestěhovala do Bohdanče. Od roku 1892 studoval na nižší reálce v Pardubicích; v letech 1902–1905 pak na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, nejprve mimořádně v ateliéru Jana Kotěry a později jako řádný žák jeho speciální školy.
V roce 1923 byl jmenován po Kotěrově smrti profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze, v roce 1928 byl zvolen rektorem této školy, funkci zastával do roku 1931. Na škole působil jako pedagog až do svého penzionování v r. 1939.[4] Pracoval jako architekt pro firmu Baťa ve Zlíně.
Roku 1925 získal za návrh čs. pavilónu pro mezinárodní výstavu v Paříži Velkou cenu, r. 1926 řád francouzské Čestné legie,[5] v tom samém roce se stává členem České akademie věd a umění.
zdroj Wikipedie
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

Díky Heli, teď jsem mrkla a jsou opravdu zajímavá

babka1948

@introvertka
Nevím, jestli jsi je viděla z venku, Evi. Tady je odkaz na staré puclíky.
https://www.jigidi.com/created.php?id=8i1kc6ng

introvertka

Zajímavá ta okna...

Why this advertisement?