Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Babočka paví oko (Aglais io)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
131
Solve puzzle
16 pieces
131 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

ivar2012

Děkuji paní Mileno za milý komentář. I u nás je nejvíce bělásků, ale už se objevují i další. Jsem taky ráda, že tam jsou.

bujal

Moc hezká fotografie, babočku jsem fakt neviděla ani nepamatuji, ale občas nějaký ten bělásek k nám na zahradu zavítá. Díky za připomenutí.

ivar2012

Evi, díky.

Daši, to máš pravdu. Motýl je pěknější.

No, to je jiný kafe...nádhera Dáši ☺

EvaLen

To je moc hezký símek Dáši!

ivar2012

Dobuško, toto byla náhoda. Už mi kvete i modrá.

Stani, uletěl mockrát. Jinak má oči i na zádech. Je tam víc bělásků než baboček.

Evi, díky.

Pěkná fotka .

sthajkova

Krásný motýl..hodný ,neuletěl...já mám na zahradě asi čtyři...a docela se nebojí,,

dobrajaneckova

Krásně Dáši! I ta komule se ti letos krásně kozkvetla.

Why this advertisement?