Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Het rode autoootje in Den Haag

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
88 pieces
0 comments
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


GEM Museum Den Haag met toestemming van de kunstenaar....meer van haar zien dat kan weer hier
de foto is Den Haag Buitenhof


https://catharina-s-ditjes-en-datjes.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=174710&Groeten-van-het-rode-autootje-Update-vanwege-een-link#.Xip8DXtCfCI

Comments

Add new comment
Why this advertisement?
Why this advertisement?

Leaderboard

kim14264:15
Arria4:43
heathercru6:23
lydiatwo7:13
Jsjmkmb7:20
Abomina8:45
fredf9:39