Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Smíchocvik Top Gun

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20 pieces
0 comments
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Stáváme se nadzvukovou stíhačkou, z rukou si uděláme písmeno B ze znakové abecedy, ruce potom otočené přiložíme k očím. A pomalu běžíme a vydáváme ha- ha- ha- ha-ha. Jdeme s tělem na nahoru a dolů. Druhá verze: Sedíme v tureckém sedu a stáváme se pilotem nadzvukové stíhačky.

Více o smíchocvicích a józe smíchu se dočtete zde: http://vladimirpalecek-jogasmichu.cz

Comments

Add new comment

Leaderboard

JennyG660:38
Sunmartini1:05
wvteach1:08
VladimirPalecek1:21
gw60alex1:30