Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

De post die de Kerstman vanuit Finland in december verstuurt.

88 pieces
1 comments
34 solves
Solve puzzle
Op ieder moment van het jaar kun je daar je post achterlaten. En de kaarten zijn inderdaad al aangekomen.

Comments

Add new comment
jekemptx

Thank you Annetta! So many letters for the world!

Leaderboard

threadyourneedle10:29
Ecodata12:31
txmam13:12
susanm2213:29
Annetta14:09
sammysmom15:39
isabelhines18:18
jekemptx18:45
mohammed22:11