Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Podhořany u Ronova

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63 pieces
2 comments
139 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
sthajkova

lyella
Dík za krásný komentář...u nás je krásně.

lyella

Díky za další krásně jarní obrázek, je to jako pohlazení po srdíčku a hluboký klid na dušičce. Vlastně takové minipsychologické posezení nad krásami přírody. Pokud je člověk na to připravený a dokáže to vnímat. A je moc dobře, když to dokáže. Takže děkuji mockrát. Zdravím, Ella