Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Na okně--

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
72 pieces
2 comments
50 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


Comments

Add new comment
sthajkova

lyella
To je magnolie..letos jí chybí vláha ,i když zaléváme...

lyella

Krásný Amarylis - Hvězdník, ale i to modrofialové, co je vlevo dolů za ním v zahradě. Děkuji, obrázek je velmi pěkný a stejně tak výhled z okna. Přeji krásný den a zdravím, Ella

Why this advertisement?