Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

V bylinkové zahradě na Kuksu

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16 pieces
2 comments
48 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

Elli, na Kuksu jsou různé expozice, je možné tam pořádat semináře i svatby. Dobrý popis je na Wikipedii. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuks_(hospital) Třeba budeš mít čas a přečteš si ho. Zdravím. Marie

lyella

Stáni, děkuji, je to paráda. Oni to pěstují pro sebe anebo na prodej? Možná jsem něco popletla, ale nebydlí někdo na Kuksu? A bylinky jsou do jejich kuchyně. Ale nejsem si jista. V každém případě děkuji, že jsem to mohla vidět a skládat a srdečně zdravím, Ella

Leaderboard

Dilubreuer0:16
Ribs0:18
Robbos0:20
treker0:25
Pekaji0:26
cappy0:27
milca0:28
Scorebook0:29
SaavikLeary0:30
wshealy0:31