Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

bráškové

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
48
Solve puzzle
12 pieces
48 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

irmachac

V pátek má být až 30 stupňů, tak to se ohřejeme :-)) Hezký víkend.

AlePe

S tím plně souhlasím.

irmachac

No trochu deště neuškodí, akorát by mohl být vždy večer a přes den krásně, že Alenko ?

AlePe

U nás je pod mrakem a poprchává.

irmachac

Tak to jsou správní sourozenci . Jak je u vás ? Nám ve čtyři trochu sprchlo, fouká vítr a občas se i sluníčko ukáže...Včera tu bylo 22 st.

AlePe

Cením si vzájemných vztahů,žádná rivalita, srdíčka na dlani.Ahoj

irmachac

Dobré ráno Alenko. Bráškové a ještě oba fešáci. Díky za fotečku. Přeji hezký víkend.