Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Stara Radnica Bratislava

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
70 pieces
3 comments
40 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


From Internet

Comments

Add new comment
lyella

:o))))))) Zabudla som: srdečne pozdravujem, Ella

Hodnaa. Dik Ella ;o))) maja

lyella

Stará radnice v Bratislavě je historická budova na Hlavním náměstí v Bratislavě a patří mezi nejstarší budovy ve hlavním městě Slovenska. Byla postavena v gotickém stylu v 15. století jako výsledek spojení vícerých domů (Pawerův dům, Ungerův dům, Aponiho palác). Hlavní budovu vedle věže dal postavit rychtář Jakub ve 14. století, zatímco samotná věž, původně gotická, byla postavena ve 13. století.
Wikipedie

The Old Town Hall in Bratislava is a historic building on the Main Square in Bratislava and is one of the oldest buildings in the capital of Slovakia. It was built in the Gothic style in the 15th century as a result of the connection of several houses (Pawer's House, Unger's House, Aponi Palace). The main building next to the tower was built by reeve Jakub in the 14th century, while the tower itself, originally Gothic, was built in the 13th century.