Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

zimní

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
4 comments
76 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Starší snímek, ale se sněhem jsme na tom myslím podobně, jen to sluníčko a modré nebe u nás už několik dnů schází

Comments

Add new comment
EvaLen

Taisi to věřím, že byla procházka příjemná

EvaLen

Dobruš takhle u nás nebylo už hodně dlouho, sluníčko na nás zanevřelo

dobrajaneckova

No to je tedy modř! Až oči přehází!

davitai

Evi, u nás se před obědem udělalo azuro, ale po hodině už přišly i nějaké mraky, i tak ale byla procházka příjemná.