Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Antická oliva

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
40 pieces
7 comments
53 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

Určitě toho zažila hodně a vytrvala trochu pocuchaná dodneška. Hezký večer Dobruško. Marie

dobrajaneckova

Na mou duši, z té dýchá historie.

To je pravda Bumbrlíčku, zkusím je dohledat a třeba se mi podaří manžela přemluvit, aby je naskenoval. Marie

Bumbrlicek

Každá fotka jde oskenovat.

irmachac

Možná by to šlo nějak přefotit...

Pamatuje opravdu hodně. Líbí se mi olivy, jejich různě pokroucené kmeny. Mám pár krásných fotek z Francie, bohužel jen na papíře. Měj se hezky. Marie

irmachac

No tak ta už už něco pamatuje ! Krásné.Díky