Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Orsej jarní (Ficaria verna)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
58 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Val, Linda - thank you very much for your visit and nice words. I am happy you like my puzzles. Have a nice day and I send many greetings, Ella

lyella

Dáši, děkuji, pěkně se s touto orsejí pracovalo. Zase jsem mohla udělat více obrázků, ale sem mohu dát jen 4, tak ostatní někdy později. Děkuji, jsem ráda, že se Ti všechny líbí. Srdečně zdravím, Ella

lyella

Lenko, mám ráda tyto kytičky, i když jich tady není moc. Ale protože jsou lesklé, svítí i když je skutečné sluníčko za mraky. Mají jen jednu nevýhodu, že jsou malinké a tak z dálky nejsou vidět. Jestli si je člověk chce vychutnat, musí přijít blízko. Ale vyplatí se podívat se na ně. Děkuji a srdečně zdravím, Ella

lyella

Stanko, ručím za to, že je to veliká a šťastná náhoda a děkuji, že se Ti líbí. Přeji krásný večer, Ella

lyella

Ardy, the flower is shiny, not dull, so it seems to be metal. Thank you for visiting and nice words and I send many greetings, Ella

tekchal

Beautiful colors! TFS!

valt46

Great photo thank you Ella like a little sun☺♥

Krásná čtyřka Elli! Zdravím.

Acnel

Svítí do dálky jako sluníčko - děkuji za sdílen :-))

shajkova

Elli--nevěřím ,jakou krásu jsi dokázala....z malé kytičky,,dík.

ringleader

Bright little flower. Looks like it could be made of metal. Thank you, Ella.

lyella

Svítilo sluníčko, vyšla pěkně. Ale je malinká, možná nebude mít ani 15 mm v průměru. Jsem ráda, že se Ti líbí, je opravdu jako sluníčko. Srdečně zdravím, Ella

davitai

Ten krásně září, Elli! Pěkné foto!