Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Lanovka - cableway

108 pieces
0 comments
32 solves
Solve puzzle
Naposled jela lanovka z Pece pod Snezkou na Ruzovou horu v zárí 2012. Starsí spodní úsek lanovky na Snezku prezil svuj vrcholový protejsek o necelý pulrok. Ted musí i on ustoupit výstavbe nové lanové dráhy. Lanovka Pec pod Snezkou?Ruzová hora byla nejstarsí provozovanou lanovkou v Cesku i celém bývalém Ceskoslovensku a také jedním z posledních zástupcu typu VonRoll VR-101 na svete. Technický unikát Krkonose ztratily po 63 letech.

Last drove cableway from Pec pod Snezkou at Rose Mount in September 2012. Older lower leg lift to Snezka Mountain survived his senior counterpart of less than six months. Now, he must give way to the construction of new installations. The cable car Pec pod Snezkou-Pink Mountain was the oldest cableway operated in the Czech Republic and the former Czechoslovakia and also one of the last representatives of the type VONROLL VR-101 in the world. Technical unique Giant lost for 63 years.
Booths

Comments

Add new comment

Leaderboard

JAJA486:36
exploderator7:32
malcolmm1817:41
webert7:46
lincolnlady7:48
adonara9:10
sweta159:55
gulfgirl314:10