Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hořice v Podkrkonoší

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63 pieces
2 comments
48 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Bývalý pivovar..

Comments

Add new comment
shajkova

risou
máte pravdu--a tolik jich je po celé republice...
Zdravím s přáním všsho dobrého v novém roce..hlavně zdraví.

risou

Žádný pohled není smutnější než uzavřená továrna.
Díky za hádanku.
Přeloženo s překladatelem Google

Leaderboard

Kathiehoerch3:10
groggs3:26
szootman3:39
nanapatsy4:01
risou4:01
stephanie994:05
cmaynard4:08
Zora504:09
besabab4:20
dogs25:12