Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Semtěš--u Čáslavi

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30 pieces
3 comments
42 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Tvrz Semtěš – Zachovaná 22 m vysoká věž tvrze ve stejnojmenné obci nedaleko Čáslavi. V přídomku je prvně zmiňována r. 1355

Comments

Add new comment
shajkova

Dáško již aspoň sedím---snad bude líp--

ivar2012

Stani, kde se nám touláš?

lyella

Stáni, tak sem jsme se nedostaly pro dopravu a čas. Ale věž se mi moc líbí. Děkuji, že je tady a přeji hezký večer, Ella

Leaderboard

Dagina0:53
marunka2770:55
Zora501:04
kenb1:06
Betrumbear1:17
BigR1:19
shannydog271:26
rahas1:27
Cosmogirl1:28
Susan6971:31