Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Nebozízek

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
99 pieces
0 comments
67 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Restaurace Nebozízek je romantická restaurace v Petřínských sadech poblíž mezistanice lanové dráhy na Petřín. Ačkoli jde víceméně o repliku původní budovy (současný stav je výsledek generální rekonstrukce z let 1984-85), je objekt chráněn jako kulturní památka České republiky.[

Comments

Add new comment

Leaderboard

Tito297:43
babca8:13
szootman9:02
ssawyer11:00
292911:07
dogs211:16
wetlandstom11:36
hansbergkvist12:39
david4hh13:21
twigzeth2214:01