Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Nebozízek

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
99
70
Solve puzzle
99 pieces
70 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Restaurace Nebozízek je romantická restaurace v Petřínských sadech poblíž mezistanice lanové dráhy na Petřín. Ačkoli jde víceméně o repliku původní budovy (současný stav je výsledek generální rekonstrukce z let 1984-85), je objekt chráněn jako kulturní památka České republiky.[
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Tito297:43
  2. babca8:13
  3. szootman9:02
  4. heathercru9:31
  5. ssawyer11:00
  6. 292911:07
  7. dogs211:16
  8. wetlandstom11:36
  9. hansbergkvist12:39
  10. david4hh13:21

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?