Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

petrklíč

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35 pieces
8 comments
15 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

Zítra je tady Nato loni jim pršelo - už lítají trénují sestavy .

davitai

To samé u nás, vypadá to chvílemi až hrozivě, ale sem-tami vykukuje i nějaký ten paprsek.

To víš že jo . Tady hlásili že má být hezky , ale ty mračna na to nevypadají .

davitai

..aspoň Ti udělal radost, ne?!

Vlasto i na jaře krásně kvetl - příroda je popletená .

VVV46

Má pěknou barvu a je nějak opožděnej járo už bylo dávno....

Vypadá to že petrklíč zimu zamkne , ale i odemkne

dobrajaneckova

Tak už máte jaro!? To to uteklo!

Why this advertisement?