Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Eli

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108 pieces
2 comments
48 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
bujal

Právě jsem si všimla, že už asi trošku povyrostla, tato fotka byla dána na puzzle už skoro před čtyřmi lety. No ale já jsem tu asi rok a půl ...

bujal

Docela mi to vaše mimčo dalo zabrat, umístila jsem se na čestném posledním místě...
Zdraví
Milena

Why this advertisement?

Leaderboard

Escherik11:19
Deny1111:22
Emmalousunderland12:58
dzouni13:09
Laura2816:12
bujal16:52