Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

NLdoet 16 maart 2013 -2

35 pieces
0 comments
39 solves
Solve puzzle
Mijn vriendin heeft fotos gemaakt van kerkramen.
Bijzonder is wel dat zij boven op de zolder staat, Wie kan dat nou zeggen??
Het was de dag voor vrijwilligers.
Door heel Nederland werden er klussen gedaan.
Deze kerk staat in Nootdorp De Bartholmeus kerk.
-
My girlfriend has taken pictures of church windows.
Particularly is that they are above the attic, Who can say that??
It was the day for volunteers.
Throughout the Netherlands were chores done.
This church is in Nootdorp The Bartholmeus church

Comments

Add new comment

Leaderboard

Graciela1:02
granlin1:24
lindaisling1:33
soydebr1:34
madpol1:51
SecondFace1:56
madmaxi1:57
A3ana2:03
budgy2:07
adupais2:11