Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kostelík sv.Michala

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80 pieces
0 comments
83 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


Na stráni Petřína, v zahradě Kinských, se nachází dřevěný pravoslavný kostelík svatého Michala, který sem byl dovezen až z Podkarpatské Rusi roku 1929. Stavba je celá ze dřeva a patří mezi nejkrásnější lidové stavby tohoto regionu.

Comments

Add new comment
Why this advertisement?