Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Boží muka v Polické Lhotě

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
43
Solve puzzle
12 pieces
43 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Vili

Zdravím, jenom tohle je Machovská Lhota. Krásný předvánoční čas :-).

irmachac

Ahoj Alčo, přeji Tobě i celé rodině krásné Velikonoce. Počasí je nádherné, co více si přát...