Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vychylovka )

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
28 pieces
4 comments
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Historická lesní úvraťová železnice (slovensky: Historická lesná úvraťová železnica) je muzejní železnice, která se nachází v Muzeu kysucké dědiny na slovenské Vychylovce (obec Zborov nad Bystricou).

Comments

Add new comment

Ano Taisi, projeli. Je tu někde ještě jeden snímek, kde je část účastníků našeho zájezdu. Je to pěkný zážitek. Marie

davitai

Marie, projeli jste se vláčkem?

Je zaparkovaná úplně na konci kolejí.

dobrajaneckova

Mašince nějak chybí koleje.

Leaderboard

mapletree1:05
jam624991:10
davitai1:13
dobrajaneckova1:14
JUNKMAN1:20
Skarvada1:23
malaska1:28
Dargur1:33
wshealy1:36
lindajg1:36