Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

zimolez kamčatský

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
7 comments
37 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Trošku popletený, očekával jaro a uhodily mrazy..

Comments

Add new comment
EvaLen

Dáši já to mám skoro před nosem a nemám co fotit, tak jsem k němu došla ☺

ivar2012

Pěkně narašený, jak je na tom můj ani netuším. Nechce se mi k němu si vyšlapat cestičku.

EvaLen

Dobruš však jsem mu to taky říkala

EvaLen

Irisriver and Megabelle Thanks ☼☼♥♥

megabelle2000

❣️life force

dobrajaneckova

Kam se cpe, vždyť ho bude zebat!

irisriver

Many smiles! ☺♥☺

Leaderboard

JennyG660:12
dobrajaneckova0:14
iwalkden19630:15
EvaLen0:18
slava20:19
wshealy0:19
perleblanche0:19
Libi0:20
Pekaji0:20