Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Auto nevěsty

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30 pieces
5 comments
33 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
irmachac

Také se mi moc líbí. Děkuji Ti :-))

Díky, také se mi líbila.

davitai

Hezká kytička, Marie!

Dobruško, to je fotografie už 4 roky stará, syn vezl nevěstu svého kamaráda. Měli to v zámecké zahradě a bylo to moc pěkné, byla jsem na čumandě.

dobrajaneckova

Maruško měli jste slávu v rodině?