Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

zimní strom v Neuhausu

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
84 pieces
2 comments
43 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


Comments

Add new comment
AlePe

Vůbec, ten strom už je časem od větru přihnutý, mraky jsou nízko a obloha se rychle mění. Foceno za oknem, v teple.. vzduch je tam osvěžující, vítr dělá masáž pleti...

niccolino59

Ominous & threatening, but beautiful in it's own way, too.